ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗ ΓΙΑΝΝΙΔΕΙΟ ΝΙΣ. ΕΣΤΙΑ

Μετά την απόκτηση της κυριότητας του υπολοίπου ορόφου στην 3ης Σεπτεμβρίου 25 στην Αθήνα, από τον δήμο, προτείναμε, εκτός από το σαλόνι που ενώθηκε για την αύξηση του χώρου συγκεντρώσεως, ο υπόλοιπος χώρος να λειτουργήσει ως ξενώνας προσωρινής διαμονής για τους έχοντας ανάγκη Νισυρίους. Η πρότασή μας έγινε δεκτή, αλλά λόγω εγγενών δυσκολιών και της πανδημίας, οι απαραίτητες εργασίες δεν προχωρούσαν.

Έτσι, με πρόταση του Προέδρου μας, το Δ.Σ. της Εταιρείας μας, απεφάσισε να αναλάβει την ευθύνη εκτελέσεως των εργασιών. Οι εργασίες τελείωσαν με πολύ λογικό κόστος, καθώς και ο εξοπλισμός και έτσι, την Κυριακή 20 Μαρτίου έγινε ο αγιασμός από τον π. Ευστάθιο Αρκαμούζη και παρουσία του δημάρχου κ. Χρ. Κορωναίου, του βουλευτού της Ν.Δ. κ. Βασ. Υψηλάντη, των Προέδρων της Ομοσπονδίας Δωδ/σιακών Σωματείων κ. Ι. Φραγκούλη και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Κλεόβουλος ο Λίνδιος κ. Φ. Καλούδη, της Ταμίας της Δωδ/κής Μέλισσας, κ. Μπ. Νικολοπούλου, του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας μας, πολλών μελών του ΓΝΩΜΑΓΟΡΑ και περιορισμένου αριθμού συμπατριωτών μας λόγω των υγειονομικών μέτρων.

Σημειώνεται ότι όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός έγινε με δωρεά των συμπατριωτών μας της Φλώριδας Αμερικής, προς τους οποίους, και ιδίως προς τον Πρόεδρο κ. Ν. Ιντζέ, τόσο ο δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρός μας εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους.

Ευχή όλων μας είναι, ο χώρος αυτός να βοηθήσει πραγματικά τους συμπατριώτες μας και όλοι να αποχωρούν με ευχάριστες αναμνήσεις.

  • Από αριστερά, ο Πρόεδρος της Εταιρείας μας Κ. Χαρτοφύλης, ο π. Ευστάθιος, ο δήμαρχος κ. Χρ. Κορωναίος και ο βουλευτής κ. Β. Υψηλάντης