ΟΚΤΩ ΠΗΛΙΝΑ ΕΙΔΩΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΣΥΡΟ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Η καλή μας φίλη, αρχαιολόγος Μελίνα Φιλήμονος-Τσοποτού, θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθειά μας να συγκεντρώσουμε στοιχεία για Νισυριακά έργα τέχνης που βρίσκονται σε ξένα μουσεία, μας ενημέρωσε για την ύπαρξη οκτώ πήλινων ειδωλίων από τη Νίσυρο στο μουσείο Antikensammlung Staatlitche του Βερολίνου.

Έχοντας διαπιστώσει την καλή πρόθεση των υπευθύνων του μουσείου αυτού, από την περίπτωση της ευγενικής αποστολής φωτογραφίας και άλλων στοιχείων για το μαρμάρινο ειδώλιο από την Νίσυρο που βρίσκεται και αυτό στο ίδιο μουσείο και για το οποίο υπάρχει ειδικό τμήμα στο Κεφάλαιο αυτό, απευθυνθήκαμε και πάλιν στους αρμοδίους και με την ευγενική μεσολάβηση της κ. Φιλήμονος, μας απεστάλησαν χωρίς χρέωση, οι θαυμάσιες φωτογραφίες που ακολουθούν, με την προϋπόθεση να μην επιτραπεί η αναπαραγωγή τους για άλλη χρήση, εκτός από τις εκδόσεις της Εταιρείας μας.

Τα ειδώλια αυτά, εδωρήθησαν στο μουσείο, τέλη του 19ου αιώνα από τον μεγάλο φιλέλληνα και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Hiller von Gaertringen, εκτός του ειδωλίου με αριθ, TC 7612. Παραθέτουμε τις φωτογραφίες αυτές, με τις θερμές ευχαριστίες μας προς τον Dr. Martin Maischberger για την πρόθυμη ανταπόκρισή του για ικανοποίηση του αιτήματός μας και φυσικά στην κ. Μελίνα Φιλήμονος-Τσοποτού για την συνεχή βοήθειά της και την έρευνα για τη σύνταξη του μικρού ιστορικού του κάθε ειδωλίου.