OUR OFFICE

THE NISYRIAN STUDIES SOCIETY

25 Tritis Septemvriou, Athens, 10432
Telephone (President):+30 210 8994533
Telephone Vice President J. Koumentos:+30 6974794524
Telephone Accountant J. Nikolopoulos:+30 210 2823420
E-mail: info-at-nisyriakesmeletes.gr
Website editing : Kostas Diam. Chartofylis