ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΣΥΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

3ης Σεπτεμβρίου 25, Αθήνα, 10432
Τηλέφωνο (Προέδρου):+30 210 8994533
Τηλέφωνο Αντιπροέδρου Γιάννη Κουμέντου:+30 6974794524
Τηλέφωνο Ταμία Ι. Νικολόπουλου:+30 210 2823420
E-mail: info-at-nisyriakesmeletes.gr
Επιμέλεια σελίδος: Κώστας Διαμ. Χαρτοφύλης