ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  • Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας.

  • Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Διαμ. Χαρτοφύλης απονέμει στην Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο το δίπλωμα της αναγορεύσεώς του εις επίτιμον πρόεδρον της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών

  • Το δίπλωμα αναγορεύσεως της Α.Θ.Π. εις Επίτιμον Πρόεδρον.