ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΣΥΡΟ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Ο αείμνηστος Βασ. Παπακώστας, στην «Ιστορία της Νισύρου», ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ, τ. 3 και 4, αναφέρει ότι στο μουσείο του Βερολίνου εκτίθεται ένα μικρό μαρμάρινο άγαλμα από τη Νίσυρο. Με το ερέθισμα αυτό, ξεκινήσαμε έρευνα και τελικώς εντοπίστηκε το εικονιζόμενο ειδώλιο, στο Staatliche Museen zu Berlin (Berlin State Museums), φωτογραφία του οποίου, ευγενώς μας απεστάλη από τον διευθυντή του μουσείου κ. Martin Maischberger, με την υποχρέωση, να αναρτηθεί μόνο στη θέση αυτή στην ιστοσελίδα μας, χωρίς τη δυνατότητα αντιγραφής του. Είναι κυκλαδικό ειδώλιο με αριθ, ευρετηρίου Sk 575 και εναλλακτικό αριθ. Misc. 8428. Το μουσείο το απέκτησε το 1874 από τη συλλογή του Σ. Κόμνου, στην Αθήνα. Κατατάσσεται στην ομάδα Κέρου-Σύρου και χρονολογείται γύρω στα 2800/2700-2400/2300 π.Χ. Τελευταία, δεν εκτίθεται στο μουσείο αλλά φυλάσσεται στους χώρους του “Archäologisches Zentrum” και έχει καταχωριστεί στον κατάλογο των μαρμάρινων αγαλμάτων του μουσείου, A. Schwarzmaier – A. Scholl (eds.), Katalog der Skulpturen in der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin, vol. II 2: Griechische Rundskulpturen bis zum Hochhellenismus (2019), pp. 7-8 cat. 5 (author: Laura-Concetta Rizzotto).

  • Κυκλαδικό ειδώλιο από τη Νίσυρο