ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Με τον τελευταίο εκσυγχρονισμό του Καταστατικού της Εταιρείας, στους σκοπούς της προστέθηκε και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος ώστε να προστατευθεί η οικολογική αρμονία του νησιού μας. Προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλλονται έντονες προσπάθειες, ώστε να προστατευθεί στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τόσο το δομημένο όσο και το φυσικό περιβάλλον. Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η Νίσυρος, αποτελεί αναμφίβολα η πιθανότης εκμεταλλεύσεως των γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας που εντοπίστηκαν στο υπέδαφος του νησιού.

1.Απόψεις-Αντιρρήσεις των Νισυριακών Συλλογικών Φορέων προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σχετικά με την αίτηση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως του γεωθερμικού πεδίου της Νισύρου.

2. Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

3. Άρθρο των Ν. Νικολόπουλου, Α. Σφακιανάκη, Ν. Φραντζή

4. Αντιδράσεις του λαού της Νισύρου

5. Νίσυρος και σενάρια εφαρμογής ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

6. Απάντηση του Προέδρου μας Κ. Χαρτοφύλη σε επιστολή ανωνύμου στην ηλεκ. Εφημερίδα VERENA.

7. Ανοικτή επιστολή στον υπουργό περιβάλλοντος κ. Γ. Σταθάκη