ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σ τα χρόνια που πέρασαν από την ίδρυσή της, το 1961, η Εταιρεία έχει εκδόσει τους τόμους που καταχωρίζονται παρακάτω.

Οι τόμοι αυτοί, αποτελούν την πνευματική κιβωτό του νησιού μας και μέσα απ’ αυτούς αναδύεται η άλλη όψη της Νισύρου, όχι αυτή της καθημερινότητας αλλά αυτή της μικρής κοινωνίας που ενώ αναπτύσσεται και εκσυγχρονίζεται, στηρίζεται πάντα στην ιστορία της, τη λαογραφία της, τα ήθη και τα έθιμά της, δηλαδή στην πολιτισμική της κληρονομιά γιατί κατανοεί ότι μόνο έτσι θα διατηρήσει την ιδιαίτερη ταυτότητά της και θα αποφύγει την χοάνη της παγκοσμιοποιήσεως και της ισοπεδώσεως των πάντων.

Παρατίθεται κατάλογος όλων των εκδόσεών μας, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας αυτή, σε ψηφιακή μορφή (εκτός από το ΣΠΗΛΙΑΝΗΣ ΑΡΧΕΙΟ), και έτσι η ανάγνωσή τους καθίσταται εφικτή από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο οπουδήποτε κι αν βρίσκεται.

Επιστολαί - Ποιήματα Ι. Λογοθέτη

Κων. Ο. Σακελλαρίδη

Νισυριακοί Αντίλαλοι - Ποιήματα

Κώστα Ε. Μαντουδάκη

Παροιμίες και φράσεις από την Νίσυρο

Κων. Ο. Σακελλαρίδη

Ανατύπωση περιοδικού "Νισυριακά Χρονικά"

Τόμος 1

Από τα Νισ/κά Χρονικά στην Εταιρεία Νισ/κών Μελετών

Τόμος 2

Από τα Νισ/κά Χρονικά στην Εταιρεία Νισ/κών Μελετών

Τόμος 3

Σπηλιανής
αρχείον

Τόμος 1

Σπηλιανής
αρχείον

Τόμος 2

Η Νήσος Νίσυρος και αι θέρμαι αυτής, Ανατύπωση

Καρόλου Φλέγελ, 1899

Γενική Γεωγραφική, Φωτοστατική ανατύπωση

Γ. Παπαδόπουλος, 1909

Νισυριακόν Ημερολόγιον του έτους 1923, Ανατύπωση

Γ. Παπαδόπουλος, 1922

Κλείδα
2011

Σταύρος Κέντρης, 2011

Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου

2015

ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ζ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, 2018

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίσυρο

2021