ΑΘΗΝΑ ΤΑΡΣΟΥΛΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Η Αθηνά Ταρσούλη, λογοτέχνης, λαογράφος, αλλά και ζωγράφος, το 1948, αμέσως μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, επεσκέφθη όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, μελέτησε την ιστορία τους, τον πολιτισμό τους, τα ήθη και έθιμά τους, έζησε την καθημερινότητα των κατοίκων και έγραψε ένα τρίτομο έργο με τίτλο ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.
Στη θέση αυτή παραθέτουμε το απόσπασμα του έργου που αναφέρεται στη Νίσυρο, για να γίνει κτήμα του κάθε ενδιαφερομένου. Η όχι καλή ποιότης ορισμένων σελίδων, οφείλεται στο γεγονός ότι η σάρωση έγινε από φωτοτυπία, και η φωτοτυπία σελίδων από βιβλίο, παρουσιάζει αυτά τα προβλήματα.
Πατήστε εδώ για το απόσπασμα του έργου.