ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ο Άγγλος αρχαιολόγος Charles Newton, επεσκέφθη τη Νίσυρο το 1856 και προέβη σε ανασκαφές. Ευρήματα των ανασκαφών αυτών ευρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο και παρατίθενται παραπλεύρως.

Οι φωτογραφίες των δύο οινοχόων και του ξίφους, παρεχωρήθησαν ευγενώς από το Βρετανικό Μουσείο. Οι φωτογραφίες των δύο δακτυλιδιών, παρεχωρήθησαν ευγενώς από την αρχαιολόγο κ. Μελίνα Φιλίμωνος-Τσοποτού, από το φωτογραφικό αρχείο που παρεχώρησε στην Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας.

 • Βάζο

  Βάζο, κεραμική ερυθρόμορφη οινοχόη, με παράσταση τριών εφήβων, ύψους 17,78 εκ. Περιοχή Κατασκευής, Αττική, 370-350 π.Χ. Ανεύρεση, Νίσυρος, από ανασκαφή Charles Newton 1856. Εδωρήθη από τον υποκόμη Stratford de Redcliffe. Κωδικός GAA8081

 • Βάζο

  Βάζο, κεραμική ερυθρόμορφη οινοχόη, με παράσταση κεφαλής Αριμασπού(*), και Γρύπα (**) με λοφίο και χαίτη, ύψους 16,51 εκ. Περιοχή κατασκευής, Αττική, έτος 370-350 π.Χ. ανεύρεση Νίσυρος. Προέλευση, Charles Newton, 1859, μέσω αγοράς. Κωδικός : GAA8086.
  (*) Αριμασπός. Μυθικός λαός, Σκυθικής προελεύσεως.
  (**) Γρύπας. Ορνιθομορφική απεικόνιση κοινή στην ελληνική μυθολογία.

 • Μαχαίρι από χαλκό με διπλή κόψη, μήκος 17,10 εκ. Κατασκευής 1600-1060 π.Χ. μυκηναϊκών χρόνων. Ανεύρεση Νίσυρος, χωρίς να αναφέρεται σχέση με της ανασκαφές του C. Newton και ο χρόνος ανευρέσεως. Προέλευση, μέσω αγοράς το 1859. Κωδικός: GAA13102.

 • Χρυσό δακτυλίδι, διαμέτρου 2,60 εκ. με μορφή «Γοργόνειου» (μυθικός λαός) στο επάνω τμήμα του. Κατασκευή, 4ος-3ος αιών (399-200) π.Χ. Προέλευση, Ch. Newton 1859 Νίσυρος, μέσω αγοράς. Προηγούμενος κάτοχος, G. Campbell. Κωδικός: GAA29399.

 • Χρυσό δακτυλίδι, διαμέτρου 2,60 εκ. με μορφή «Γοργόνειου» (μυθικός λαός) στο επάνω τμήμα του. Κατασκευή, 4ος-3ος αιών (399-200) π.Χ. Προέλευση, Ch. Newton 1859 Νίσυρος, μέσω αγοράς. Προηγούμενος κάτοχος, G. Campbell. Κωδικός: GAA29399.

 • Ασημένιο δακτυλίδι, διαμέτρου 2,30 εκ. με κολλημένη στο άνω μέρος τη μορφή της θεάς Δήμητρας (;), από χρυσό. Κατασκευή, 4ος – 3ος αιών (399-200) π.Χ. Προέλευση, Νίσυρος. Απεκτήθη το 1897, από τον Sir Augustus Wollaston Franks. Κωδικός: GAA30984.

 • Ασημένιο δακτυλίδι, διαμέτρου 2,30 εκ. με κολλημένη στο άνω μέρος τη μορφή της θεάς Δήμητρας (;), από χρυσό. Κατασκευή, 4ος – 3ος αιών (399-200) π.Χ. Προέλευση, Νίσυρος. Απεκτήθη το 1897, από τον Sir Augustus Wollaston Franks. Κωδικός: GAA30984.