ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ «Η ΝΙΣΥΡΟΣ ΧΟΡΕΥΓΕΙ ΚΑΙ ΤΡΑΟΥΔΑ»

Την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Εταιρείας συνοδευόμενος από τον π. Ευστάθιο Αρκαμούζη και την Γεν. Γραμματέα Ειρήνη Κατσιματίδου, επεσκέφθησαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του προσέφεραν το λεύκωμα. Κατά τη μακρά συζήτηση που ακολούθησε, ο πρόεδρος ενημερώθηκε για όλα τα τρέχοντα προβλήματα του νησιού μας και επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο θέμα της γεωθερμίας. Τέλος, δεσμεύτηκε να επισκεφθεί τη Νίσυρο στις 7 Μαρτίου του 2018, επέτειο της ενσωματώσεως. Προς το σκοπό αυτό ο δήμαρχος Νισύρου απέστειλε αμέσως σχετική πρόσκληση. Η επίσκεψη αυτή επισημοποιήθηκε τις επόμενες μέρες.

  • Προσφορά του μουσικού λευκώματος στον Πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας.