ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 19ου ΤΟΜΟΥ

Στις 12 Αυγούστου 2011, έλαβε χώρα η παρουσίαση του 19ου τόμου των ΝΙΣΥΡΙΑΚΩΝ και της αυτοτελούς εκδόσεως ΚΛΕΙΔΑ του περιοδικού ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ, στην υπερπλήρη αίθουσα του «ΖΩΣΙΜΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» θεάτρου. Η παρουσίαση έγινε από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αντ. Αντάπαση και κα Αγγελική Γενά και από τον θεολόγο και συγγραφέα της ΚΛΕΙΔΑΣ κ. Σταύρο Κέντρη, με συντονιστή τον Πρόεδρο της Εταιρείας μας Κώστα Χαρτοφύλη.

  • Η Ομάδα παρουσιάσεως του τόμου και ο συντονιστής.

  • Ο καθηγητής κ. Αντ. Αντάπασης στο βήμα.

  • Η καθηγήτρια κα Αγγελική Γενά στο βήμα.