ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Με την δημιουργία του Κεφαλαίου αυτού, επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε ένα στόχο μας. Να συγκεντρώσουμε, όλες τις εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε άλλες εκδόσεις εκτός από αυτές της Εταιρείας μας και αναφέρονται σε θέματα που εντάσσονται στους σκοπούς της, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος, να γνωρίζει ότι στην ιστοσελίδα αυτή, θα βρει οτιδήποτε έχει δημοσιευθεί σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον του νησιού μας.